PRESSRELEASE 2019-02-15

Du som har en idé på en fysisk produkt – och vill starta företag
I mars och april startar IDE[A]CTION – ett 8 veckor kostnadsfritt program med support värt 50.000 kronor

Under åtta veckor så får tio personer med start i mars och tio personer med start i april tillgång till IDE[A]CTIONS ekosystem av kunskap och tjänster. Bl.a. prototypverkstad, kontorsplatser, affärsrådgivare, kurser seminarier, digitala verktyg samt ett strukturerat arbetssätt för att ta reda på om din produktidé håller affärsmässigt.

 

Programmet är kostnadsfritt och fokuserar på design thinking processer, affärsutveckling och tidigt kvalitativt prototypande.

2018 gick 58 idéer igenom IDE[A]CTION programmet – Idag jobbar 35 deltagare vidare med idén för att skapa bolag, 8 har redan startat företag och 15 har beslutat att inte gå vidare.

 

Det är precis så vi vill att programmet ska fungera”, säger Jean-Baptiste på Toolspace som koordinerar programmet.Många har idéer och det vi ger är en struktur och krav på att nöta idén mot verkligheten. Valideringsprogrammet är till för alla med oprövade idéer som behöver skapa en prototyp på en fysisk produkt.”

 

Ida var en av deltagarna i programmet i 2018 : “Med ett genuint engagemang har såväl programansvariga som övriga deltagare bidragit med värdefull och bred kunskap och stöd i arbetet med att gå från idé till produkt. En medverkan i Ideaction har för mig skapat ett ovärderligt nätverk och tillgång till professionell hjälp som jag kommer ha stort nytta av i mitt fortsatta produktutvecklingsarbete, som många gånger är en mycket komplex process. Jag har bland annat fått kunskap om Design Thinking Processen, prototyptillverkning, materialval och hållbarhetsfrågor. De programansvariga har öppnat många dörrar och fått mig att våga och tro på det jag gör”

 

Det innovativa klimat i Stockholms regionen har sedan länge fokuserat på utvecklingen av innovationer och tech startups med tjänstefokus eller digitala produkter. Plattformar för att utveckla och testa fysiska produkter och hårdvaruidéer är däremot en bristvara. Inom t.ex. produktdesign, möbeltillverkning, textil, IoT finns idag öppna plattformar för ideell verksamhet* men inga för att testa kommersiella produkter.

En ny forskningsrapport** visar att Sverige är världsledande inom konsument-innovation.

436 000 svenskar har under de senaste tre åren löst ett problem med en produkt eller en tjänst utan att kommersialisera sin idé. Vad som kan liknas med folks dagliga ‘life hacks’ skulle i större utsträckning kunna bli faktiska produkter och företag.

 

Vi kommer att skapa förutsättningar för personer att gå från idé till fysisk produkt på ett agilt sätt, som också innebär mindre tidsåtgång och lägre kostnader” säger Jean-Baptiste Gérard på Toolspace.

 

Ideaction programmet bygger på Design Thinking***, upprepade utvecklingsloopar av idén både tekniskt och affärsmässigt. I samarbete med organisationerna, Start-Up Stockholm och Toolspace kommer varje idé i programmet att genomgå innovationsprocesser och workshops för prototypframtagning, individuell affärs- och innovationsrådgivning. Målet med Ideaction programmet är att kunna validera sin idé tekniskt och affärsmässigt.

 

Det här är en fantastisk ny möjlighet till att stärka mångfalden, som ger fler möjlighet att testa idéer och bredda utbudet av produkt- utvecklare och start-ups i Stockholm. Tillsammans med alla samarbetspartners har vi även byggt in en grund för att projekten efter programmet ska kunna vidareutvecklas och bli livskraftiga företag, säger Wadih El-Achkar, VD på Start-Up Stockholm.


Vägen från första idé till färdig produkt är idag onödigt dyr och svår. 36% av svenskarna har en idé som kan bli ett företag och vi vill ge dem tillgång till modern teknik. Genom att kunna skapa prototyper själv sjunker kostnaden med upp till 95% vilket gör att  flera idéer kan testas. Det som PC’n gjorde inom IT vill vi göra för inom fysiska världen, säger Mikael Beving grundare till Toolspace.

 

Föranmälan till programmet är nu öppen och nästa tillfälle börjar :

  • 4 mars, 2019
  • 1 april, 2019

 

IDE[A]CTION i samarbete med Vinnova, Toolspace, Start-Up Stockholm, Curiosity Shop, Uppdragshuset, Idefendo, Manufacturing Guide, SVID, Moum Design och Materialbiblioteket.

 

Kort om IDE[A]CTION
IDE[A]CTION är en ideell förening som förmedlar resurser till personer som har behov av tidig teknisk och affärsmässig validering av produktidéer. Det görs genom att ge tillgång till verktyg och maskiner för att bygga tidiga prototyper, få/sprida kunskap och skapa kontakter. Föreningen har som vision att ge fler personer möjlighet att skapa värde för sig själv eller andra baserat på sina fysiska produktidéer. Föreningens mål är bidra till FN’s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

www.ideaction.se

 

Kort om Toolspace
Toolspace är en öppen 210 kvm stor verkstad för professionella användare på södermalm i Stockholm. Det handlar om att skapa förutsättningar att snabbare komma ut på marknaden med produkter genom att snabbt iterativt testande av sina idéer. Det är också en plats att träffa andra professionella användare inom andra teknikområden. Vi kommer öppna på platser där personer bor och vistas, man kan se oss som en coworking plats för personer som snabbt behöver testa sina koncept. Toolspace har under 2018 supportat 58 innovatörer och kommer under våren 2019 stötta ytterligare 20 innovatörer. Vi kommer senare under 2019 att öppna upp mot utvalda företag. www.toolspace.se

Kort om Start-Up Stockholm
Start-Up Stockholm erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning, kompetensutvecklande seminarier, workshops och program till alla som vill starta, driva och utveckla sitt företag eller sin innovationsidé till ett livskraftigt företag. För mer information besök www.startupstockholm.se

 

 

 

* Stockholm Makerspace: https://www.makerspace.se/
**Forskningsstudie http://static1.snowfire.io/accounts/11848/files/1908.pdf?t=on3xba
**Design Thinking; https://www.ideou.com/pages/design-thinking

 

Kontakter

contact@ideaction.se
www.ideaction.se

Mikael Beving 070-615 62 30 mikael@ideaction.se

Jean-Baptiste Gérard 073-744 56 39 jean@ideaction.se

PRESSRELEASE 2017-12-01
Nytt innovationsprogram ger fler möjlighet att testa idéer för fysiska produkter

IDE[A]CTION startar nu sitt första valideringsprogram för alla med oprövade idéer som behöver skapa en prototyp till en fysisk produkt. Programmet är kostnadsfritt och fokuserar på design thinking processer, affärsutveckling och tidigt kvalitativt prototypande med programpartners Open Lab, Start-Up Stockholm och Toolspace.

Det innovativa klimat i Stockholms regionen har sedan länge fokuserat på utvecklingen av innovationer och tech startups med tjänstefokus eller digitala produkter. Plattformar för att utveckla och testa fysiska produkter och hårdvaruidéer är däremot en bristvara. Inom produktdesign, möbeltillverkning, textil, IoT, m fl finns idag öppna plattformar för  ideell verksamhet* men inga för att testa kommersiella produkter.

En ny forskningsrapport** visar att Sverige är världsledande inom konsumentinnovation. 436 000 svenskar har under de senaste tre åren löst ett problem med en produkt eller en tjänst utan att kommersialisera sin idé. Vad som kan liknas med folks dagliga ‘life hacks’ skulle i större utsträckning kunna bli faktiska produkter och företag.

 

Vi kommer att skapa förutsättningar för personer att gå från idé till fysisk produkt på ett helt nytt sätt, som också innebär mindre tidsåtgång och lägre kostnader”
säger Jean-Baptiste Gérard på Ideaction.

 

Ideaction programmet bygger på Design Thinking***, upprepade utvecklingsloopar av idén både tekniskt och affärsmässigt. I samarbete med organisationerna Openlab, Start-Up Stockholm och nystartade Toolspace kommer varje idé i programmet att få genomgå innovationsprocesser och workshops för prototypframtagning, individuell affärs- och innovationsrådgivning. Målet i Ideaction programmet att kunna validera sin idé tekniskt och affärsmässigt.


Det här är en fantastisk ny möjlighet till att stärka mångfalden, som ger fler möjlighet att testa idéer och bredda utbudet av produktutvecklare och start-ups i Stockholm. Tillsammans med alla samarbetspartners har vi även byggt in en grund för att projekten efter programmet ska kunna vidareutvecklas och bli livskraftiga företag,
säger Wadih El-Achkar, VD på Start-Up Stockholm.

 

Programmet matchar med vårt motto att alla är studenter och att våga göra först – tänk sen – gör igen. För oss är det viktigt att den kreativa processen får stort utrymme för att kunna hitta nya vägar i hur vi löser framtidens utmaningar,
säger Ivar Björkman, verksamhetschef på Openlab.

 

Vägen från första idé till färdig produkt är idag onödigt dyr och svår. Genom att kunna skapa prototyper själv sjunker kostnaden med upp till 95% och idéer från fler kan testas. Vårt mål är att bla ge de 36% av svenskarna som har en idé i sin yrkesroll eller privat tillgång till modern teknik. Det PC’n gjorde inom IT vill vi göra för i den fysiska världen,
säger Mikael Beving grundare till Toolspace.

 

Föranmälan till programmet är nu öppen och första gruppen kommer att starta redan i februari 2018.

 

Kort om IDE[A]CTION

IDE[A]CTION är en ideell förening som förmedlar resurser till personer som har behov av tidig teknisk och affärsmässig validering av produktidéer. Det görs genom att förmedla tillgång till verktyg och maskiner för att bygga tidiga prototyper, få/sprida kunskap och skapa kontakter. Föreningen har som vision att ge fler personer möjlighet att skapa värde för sig själv eller andra baserat på sina fysiska produktidéer. Föreningens mål är bidra till FN’s 17 globala mål för en hållbar utveckling.

ideaction.se

 

Kort om Openlab

Openlab är ett innovationscenter för att skapa förutsättningar för samhällsinnovationer i Stockholmsregionen, med målet att öka livskvalitén. Openlab är grundade av sju offentliga parter i Stockholmsområdet och erbjuder ytor för samverkan mellan aktörer från olika sektorer och discipliner, genom utbildningar, projekt och lokaler.
openlab.se

Kort om Toolspace

Toolspace är en medlemsbaserad verkstad som under 2018 kommer att öppna i Stockholm. Första steget är att under våren 2018 stötta mellan 60-100 personer inom Ideaction programmet.

toolspace.se


Kort om Start-Up Stockholm

Start-Up Stockholm erbjuder kostnadsfri affärs- och innovationsrådgivning, kompetensutvecklande seminarium, workshops och program till alla som vill starta, driva och utveckla sitt företag eller sin innovationsidé till ett livskraftigt företag. För mer information besök
startupstockholm.se

 

 

IDE[A]CTION i samarbete med Vinnova, Openlab, Start-Up Stockholm, Toolspace, Svenska Uppfinnareföreningen, Idefendo, SVID, Manufacturing Guide, Moum Design, Materialbiblioteket och Uppdragshuset.


Kontakter:

contact@ideaction.se

Mikael Beving 070-615 62 30 mikael@ideaction.se

Jean-Baptiste Gérard 073-744 56 39 jean@ideaction.se
Johanna Pihl 072-306 03 10 johanna@ideaction.se
Geert van den Boogaard 073-765 21 01 geert@ideaction.se

 

* Stockholm Makerspace: https://www.makerspace.se/
**Forskningsstudie http://static1.snowfire.io/accounts/11848/files/1908.pdf?t=on3xba
**Design Thinking; https://www.ideou.com/pages/design-thinking